Изложби

Изгубени в света

Конкурсът за наградата БАЗА се утвърди като най-устойчивата и благодатна традиция в съвременното българско изкуство.