Изкуство и Общество

Septem artes liberales

Откриването на европейския порцелан е събитие от огромно културно-историческо значение, а формулата му – една от най-ревностно пазените тайни на XVIII в.