Изкуство и Общество

Не виждам как ще стане

„Има ли изобщо някаква разлика между тогава и сега?“, ме попита дъщеря ми преди месец. Опитах се да опиша няколкото различия. Нейният риторичен въпрос беше базиран обаче върху приликите.