Изкуство и Общество

Шахматни етюди (VI)

Драмата не беше нито в шаха, нито в компютрите, драмата беше можем ли да измислим нещо, което да е по-умно от самите нас? „По-скоро, не!“ – каза си Михаил Ботвиник.