Изкуство и Общество

Германски музей обяви, че част от творбите в колекцията му са фалшиви

Резултатите от разследването са представени като част от експозицията на музея в изложбата „Руският авангард в Музея „Лудвиг“ – оригинали и фалшификати, въпроси, изследвания, обяснение“.