Изкуство и Общество

Федя, изящната

Обладана от любов към възвишеното и преданост към истинското. Изящна като порцеланова статуетка. Да, ето това е Федя, нашата приятелка Федя, Фединката – винаги много повече от битовото, от обикновеното, от всекидневното; и всякога, когато може, отвъд – в други селения, в други пространства, в други времена…