База Данни Картини

Нягул Станчев – Детски портрет на н.в. Симеон II