Изкуство и Общество

Опити за опитността

Който е чел Георги Мишев, познава благините му. Чистите му, пестеливи и хвъркати изречения! Повествование, насечено на късове, по-големи и по-малки капки дестилиран живот, в които се оглежда „цяла вселена“.