Categories
Арт Новини

СТАРОЗАГОРСКИ ПИСАТЕЛИ И ПОЕТИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ

На 6 ноември 2021 г. в Старозагорската художествена галерия бяха представени излезлите от печат  двуезични албум, дипляна и картички под надслов „Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници“ (Колекция от фондовете на Градска художествена галерия Стара Загора и Музей „Литературна Стара Загора“), както и изложба с всички произведенията, включени в тях.

 Албумът /(формат 290х215 мм., 170 гр.х-я, 4+4 цвятя) в обем от 68 страници/ включва 43 живописни портрети, графики, пластики, рисунки и шаржове, представящи писателите и поетите Атанас Иванов /1810-1897/, Петко Р. Славейков /1827-1895/, Георги Бакалов /1873-1939/, Кирил Христов /1875-1944/, Георги Илиев /1881-1961/, Николай Лилиев /1885-1960/, Иван Хаджихристов /1892-1970/, Гео Милев /1895-1925/, Иван Мирчев /1897-1982/, Никола Икономов /1896-1959/, Димитър Караджов /1907-2000/, Константин Коняров /1910-2002/, проф. Боню Ангелов/1915-1989/, Веселин Ханчев /1919-1966/, Константин Колев /1930-1982/, Михаил Берберов /1934-1989/, Янко Димов /1937-2013/. Творбите са дело на 32 художника, сред които: Александър Божинов /1878-1968/, Димитър Гюдженов /1891-1979/, Елисавета Консулова-Вазова /1881-1965/, Райко Алексиев /1893-1944/, Петър Рамаданов /1895-1972/, Николай Евров /1903-1973/, Илия Петров /1903-1975/, Константин Трингов /1907-1981/, Цветана Щилянова /1903-1994/, Димитър Караджов /1907-2000/, Александър Поплилов /1916-2001/, Георги Славов /1923-2006/, Иван Попчев /1941-1994/ и др. Представените произведения, освен традиционните анотации, са придружени с кратки биографични данни за писателите, поетите и художниците.

Дипляната /(формат 235х175мм., 300 гр. х-я, 4+4 цвята) в четири панела/ включва 20 произведения /живопис, графика, скулптура, шарж/, представящи с по едно изображение споменатите  писатели и поети, както и визията на три от емблематичните списания, с които Стара Загора дава десетилетия наред форум на своите пишещи събратя от цялата страна.

Картичките /формат 140х170 мм. 350 гр. х-я, 4+1цвята/ са 12 репродукции на най-популярните портрети от албума /на лицевата страна/ и кратки биографични данни за писателя/поета /на обратната страна/

Изложбата „Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници“ (Колекция от фондовете на Градска художествена галерия Стара Загора и Музей „Литературна Стара Загора“) представя, чрез оригинални произведения и придружаващи текстове, всички материали, вкючени в албума.

Печатните издания по надслов „Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници“ (Колекция от фондовете на Градска художествена галерия Стара Загора и Музей „Литературна Стара Загора“) са издания на Градска художествена галерия Стара Загора и Музей „Литературна Стара Загора” .

Екип на изданията:

Съставители и автори на текстовете: Марин Добрев и Иван Матев
Репродукции: Цветан Четъшки
Превод: Анна Арнаудова – Отузбирова, Катя Колева, Бранимир Генев
Графичен зизайн: Камелия Димитрова
Печат: ДЪГА ПЛЮС, Стара Загора, 2021

Партньори на проекта :

Община Стара Загора, Регионално управление на образованието Стара Загора, БНР – Радио „Стара Загора“, I ОУ „Георги Бакалов“, ОУ „Кирил Христов“, IX ОУ „Веселин Ханчев“, XI ОУ „Николай Лилиев“, ППМГ „Гео Милев“, Библиотека „Родина“, Регионална библиотека „Захарий Княжески“,Стара Загора  и Тракийски университет.

 

Печатните материали и изложбата по този проект са реализирани с финансовата подкрепа на  Министерство на културата

Материалът СТАРОЗАГОРСКИ ПИСАТЕЛИ И ПОЕТИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ е публикуван за пръв път на Художествена галерия Стара Загора.