Ден: 10.01.2022

Арт Новини

Художествена галерия Стара Загора – получи субсидия за подпомагане от Национален фонд „Култура“

През месец ноември 2021 г. Художествена галерия Стара Загора бе одобрена и получи финансиране по програма  „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни,