Арт Новини

Художествена галерия Стара Загора – получи субсидия за подпомагане от Национален фонд „Култура“

През месец ноември 2021 г. Художествена галерия Стара Загора бе одобрена и получи финансиране по програма  „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство”  на Национален фонд „Култура”.

Осигуреното финансиране от Национален фонд „Култура” е с цел да се компенсират увеличените разходи за електрическа енергия след месец юни 2021 г. Получените средства ще подпомогнат Художествена галерия Стара Загора да продължи да изпълнява основните си дейности по съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата в Старозагорския регион.

Материалът Художествена галерия Стара Загора – получи субсидия за подпомагане от Национален фонд „Култура“ е публикуван за пръв път на Художествена галерия Стара Загора.