База Данни Картини

Самоковската школа: Димитър Василев Радойков – (17.01.1879-04.07.1940)

Димитър Василев Радойков – (17.01.1879-04.07.1940) – Роден в гр. Самоков, син на самоковския зограф Васил Попрадойков. Постъпва в първия випуск на Рисувалното училище в София и завършва (1901 г.) при проф. Ив. Мръквичка. Учителствува в гимназията в Казанлък (до 1907 г.), в Самоков, а след 1910 г. в Русе. Рисува портрети, много пейзажи и картини от селския и градския бит, военни картини – някои запазени в НХГ София, Казанлъшкия музей и др.Участва в редица изложби, прави изложба във Вашингтон. Творби: „Недоразумение”, „Някога”, „Казанлъшки пазар”, „Вретенарка”, „Перачки” и др. Автор на множество икони в градски и селски църкви.

Автор: А. Василева

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png