Арт Новини

Изложба „20 години специалност ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ“ 24.03.2022 г.

На 24 март 2022 г. /четвъртък/ в 18.00 ч. в Художествена галерия Стара Загора ще бъде представена изложбата „20 години специалност ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ“,  с която Факултетът по изобразително изкуство при Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ гостува на Стара Загора. В експозицията са включени 37 произведения. Изложбата може да бъде разглеждана до 15 април т.г.

Специалност “Графичен дизайн и визуални комуникации” във Факултет по Изобразително изкуство към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ чества 20 години от основаването си. През годините на своето съществуване, като част от преподавателския състав са творци с изявена професионална кариера. Това са проф. Никола Николов, проф. д-р Светослав Косев, доц. Пеньо Пенев, доц. Огнян Ламбев, доц. д-р Красимира Друмева, гл. ас. д-р Атанас Марков, гл. ас. д-р Йордан Йорданов, гл. ас. д-р Биляна Цанова, ас. д-р Радимира Йорданова, ас. д-р Симеон Желев, ас. Христо Иванов и ас. Борислав Петров. Всички те с амбиция и страст към изкуството и дизайна, работят за отстояването и популяризирането сред обществото на непреходни естетически стойности. Благодарение на тези усилия специалността през годините на своето съществуване се наложи, като престижна образователна институция. Доказателство за това е нарастващият интерес от страна на кандидатстуденти и успешната практика на обучение. Новата специалност „Интерактивен дизайн и компютърни игри“ открита към същата катедра на Факултет по Изобразително изкуство, надгражда амбицията за развитие и адаптация на учебните програми към нуждите на бизнеса. Стремежът на всички преподаватели е въвеждане на иновационни практики съобразно изискванията на новия век и оптимизиране на учебният процес.
Специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации”, ежегодно подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на графичния дизайн. Добре подбраният комплекс от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини осигуряват придобиването на общохудожническа и тясноспециализирана подготовка. Завършилите специалността имат компетенциите да създават чрез творческата си дейност естетически и духовен облик в широките аспекти на визуалната комуникация – запазена марка, шрифт, плакат, оформление на рекламни материали, информационна графика, интериорен и екстериорен дизайн, интерактивен дизайн, телевизионна графика, уеб дизайн, компютърни игри и др. Чрез натрупване на творчески способности и технически познания, които са в основата на материализацията на образните представи и творческите идеи, завършилите специалността са фундаментално подготвени да проектират, реализират и отстояват актуалната позиция на графичния и рекламен дизайн в разнообразния спектър от прояви на изобразителното изкуство в общественото пространство. В процеса на обучение се работи с високотехнологични графични програмни среди, което е причина за бързата адаптация и успешно кариерно израстване при стартиране на работа в студиа за реклама, издателски къщи, печатни и електронни медии, 3D анимация, телевизионна графика, интериорен и екстериорен дизайн, интерактивен дизайн и компютърни игри.

Материалът Изложба „20 години специалност ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ“ 24.03.2022 г. е публикуван за пръв път на Художествена галерия Стара Загора.