Виртуална Галерия

Моми. Магичният свят на Силвия Равнополска

Има изкуство, което е модерно и те сграбчва и хвърля в ъгъла. Има изкуство, което е традиционно и което съзерцаваш и мислиш, че винаги си