База Данни Картини

44. Поздрав – Александър Йочколовски