База Данни Картини

45. Есенен натюрморт – Бисера Вълева