База Данни Картини

47. Натюрморт – Виолета Апостолова