Categories
База Данни Картини

49. Натюрморт с жълт чайник – Здравка Василева