Арт Новини

Инициатива за възстановяване на Паметник на културата – Читалище гр. Шипка

Читалището в Шипка е едно от първите в страната, основано преди 161 години. В периода 1917 – 1931 след дълга дарителска кампания и изцяло с доброволен труд от местните хора е построен Читалищен дом – паметник, предназначен за дом на читалищната дейност и паметник на загиналите във войните за народно обединение шипченци. През 1952 към сградата е добавена двуетажна фасадна част. В сградата е кипяла оживена културна дейност, включително театър, художествена и историческа експозиция и киносалон. През 1939 със заем от Шипченска популярна банка е закупен кинопарат. Само за една година, от приходи от билети, читалището успяло да изплати целия заем и до 1954, когато киното е одържавено, кино прожекциите били основен източник на финансиране на читалищната дейност. През 80те години започва реконструкция и разширение на сградата. След 1989 е финансирането на ремонта секва и сградата остава недовършена и с течове от покрива. През 90те години читалищната дейност се премества обратно в сградата на възрожденското училище, където продължава и до днес. През 2018 благодарение на красивите художествени фотографии на Божидар Чоторов, сградата става обект на медийно внимание. През 2019 е обявена за паметник на културата от местно значение. В периода 2019-2021 са отпуснати средства от Община Казанлък за конструктивно обследване и е направен укрепителен ремонт от Община Казанлък със средства, отпуснати от Министерство на Културата (103,000 лв.)

През 2021 години Народно Читалище “Светлина -1861”, град Шипка печели проект, озаглавен “Светлина за Шипка” към Виваком Регионален грант (5,000лв), посветен на каузата за възстановяване на сградата. Проекта включва провеждане на художествен пленер в Шипка с участието на 8 художници от цялата страна. В последствие още 16 художници даряват техни картини. В момента изложбата включва 50 творби живопис, акварел, графика и колаж. В каузата се включват допълнително и млади художници от Шипка и Казанлък с над 30 детски рисунки от Школа за изобразителни изкуства “Арт Линия”, Казанлък с ръководител Ваня Запрянова и деца от Шипка под ръководството на Севда Потурлян, ателие „Таланти“. През 2022 изложбата беше показана в София, Пловдив, Стрелча, Казанлък и Стара Загора. Към днешна дата (17.06.2022) са събрани 3,133лв от дарения и продажби на картини. Благодарим на всички, които без колебание ни подадоха ръка: ХГ Казанлък, ОИ “Старинен Пловдив”, РИМ София , Община Стрелча и РБ “Захари Княжески”, Стара Загора. Към днешна дата са събрани 3,133лв от продажби на картини и дарения.

Участници: 

Моника Попова, Радостина Драганова, Севда Потурлян, Гергана Минкова, Альона Петришка, Веселин Дамянов – Вес, Невена Ангелова, Ваня Запрянова, Росен Дончев, Виолета Апостолова, Момчил Георгиев, Димитър Шопов, Майя Чолакова, Александър Йочколовски, Бисера Вълева, Румен Малчев, Здравка Василева, Иван Гайдаров, Румен Петков и над 30 деца- творци.

До момента са продадени 7 творби – (номера: 3, 7, 13, 34, 36), както 13 детски рисунки.  

Сметка за дарения: НЧ „Светлина – 1861“ гр. Шипка

IBAN: BG64STSA93000028377840

BIC: STSABGS 

ОСНОВАНИЕ:  За читалищен дом- паметник в Шипка

Контакти: 088-43040, 088-8864737, 

svetlina1861@abv.bg, www.shipka.infо

 

Творби:

Моника Попова             Monica Popova 

 1. „Ангелите над“ – 1600 лв    ‘’Angels Over’’ 81×65 – маслени бои, платно
 2. „Левски с нас“ – 800 лв      ‘’ Levski with us’’ 64×53 – маслени бои, платно
 3. „Будителите“ – 800 лв       ‘’The awakeners’’   50×60 – маслени бои, платно

Радостина Драганова           Radostina Draganova

 1. „Без заглавие“ – 1300 лв      ‘’Without Title’’  80×70 – маслени бои, платно

  

Севда Потурлян          Cevda Poturlian

 1. „Постоянството постига идеята“ – 1500 лв     81×65 – маслени бои, платно
 2. „Пролет в Шипка“ – 800 лв    ‘’Spring in Shipka’’  50×60 – маслени бои, платно,  с рамка
 3. „Стопанството на Кремиковския манастир“ – 400 лв     ‘’The farm of the Kremikovskia monastery’’ 20×30 – маслени бои, платно, ПРОДАДЕНА

 

Гергана Минкова    Gergana Minkova 

 1. „Слънчогледи край пътя“, 300 лв   ‘’ Sunflowers near the road’’ 20×30 – маслени бои, платно
 2. „От гр. Шипка“, 600 лв   ‘’From the town of Shipka’’  50×70 – маслени бои, платно
 3. „Мисли по улиците в гр.Шипка“, 1200 лв    65×81  – маслени бои, масло

 

Альона Петришка   Aliona Petrishka 

 1. „Разкази от Шипка“, 650 лв    ‘’Stories from Shipka’’  70×50 – колаж
 2. „Шипка“, 900 лв  ‘’Shipka’’  81×65 – колаж

 

Румен Петков   

 1. Рози  – ПРОДАДЕНА маслени бои, платно 

 

Веселин Дамянов – Вес   Veselin Damianov

 1. „Храм“, 400 лв   ‘’The temple’’  46×55, акрилни бои

 

Невена Ангелова   Nevena Angelova

 1. „Шоумен“, 380 лв   ‘’Showman’’ 35×35, темпера върху хартия,  с рамка
 2. „Да бъдеш лампичка сред мрака“, 380 лв, темпера върху хартия,  с рамка, 35×35

 

Ваня Запрянова   Vania Zaprianova

 1. „Натюрморт“, 250 лв  ‘’Naturmort’’ 50×40 маслени бои, платно

 

Росен Дончев    Rosen Donchev

 1. „Орисници над Шипка“, 800 лв   ‘’Usurpers over Shipka’’ 70×50, маслени бои, платно

 

Виолета Апостолова – Лети   Violeta Apostolova- Fly

 1. „Меланхолия 1“, 250 лв     ‘’Melancholy  1’’ 50×70 акварел
 2. „Меланхолия 2“, 250 лв     ‘’Melancholy  2’’ 50×70  акварел

 

Момчил Георгиев Momchil Georgiev 

 1. „Будители 1“, 800 лв    70×50, маслени бои, платно
 2. „Будители 2“, 800 лв      70×50, маслени бои, платно 
 3. „Читалище светлина“, 800 лв   65×81, маслени бои, платно

 

Димитър Шопов      Dimitar  Shopov

 1. „Изкласени“, 800 лв   51×70, акварел
 2. „Роднини“, 800 лв      50×65, акварел, акварел
 3. „Портрет“, 800 лв       50×65, акварел

 

Майя Чолакова       Maia Cholakova 

 1. „Тракийска апликация 1,2,3,4“, цена 90 лв         21×14 – графика
 2. „Тракийска апликация 5“, 120 лв              графика 19×19
 3. „Тракийски мотив“, 120 лв            графика 14×19
 4. „Воин 1“, 100 лв          “Warrior 1” 19×13.5 графика
 5. „Воин 2“, 120 лв,         “Warrior 2” 19×13.5 графика 
 6. „Танц“, 100 лв           “Dance” 19×13.5, графика
 7. „Фантастични животни“, 100 лв     “Fantasy animals” 19×13.5, графика
 8. „Антиквариат 1 и Антиквариат 2“, 150 лв      “Antiques   1 and   Antiques  2”  21×14 продадени, графика
 9. „Изгубени 1 и 2“ по 90 лв     “ Lost 1 and 2 “- 19 х 13 и 14 х 18, графика
 10. „Риби“ 90 лв     “Fish” sold, графика ПРОДАДЕНА 
 11. „Змии“ 90 лв     “Snakes”,  графика
 12. „Полунощ“ 90 лв    “Midnight ” 21×11, графика
 13. „Съдба“ 300 лв   “ Destiny” , графика
 14. „Карнавал“ 300 лв     “Carnival” – 30 х 42, графика
 15. „Всички пътища водят към…“, 300 лв    “ All roads lead to” – 30 х 42, графика
 16. „Протест“, 300 лв   “ Protest” – 30 х 42, графика

 

Александър Йочколовски   Alexander Iochklovski

 1. „Читалище 1“, 600 лв  “ Community Center” – 50 х 70, маслени бои, масло
 2. „Поздрав“, 600 лв     “Greetings” – 50 х 70, маслени бои, платно

 

Бисера Вълева    Bisera Veleva

 1. „Есенен натюрморт“, 850 лв    “ Autumn naturmort” – 69 х 52, маслени бои, платно

 

 Румен Малчев   Rumen Malchev

 1. „Есен“, 250 лв   “ Autumn” – 30 х 42, темпера върху хартия, лак

 

Виолета Апостолова – Лети   Violeta Apostolova-Fly

 1. Натюрморт – 350 лв.   “ Naturmort”- 70 х 50, маслени бои, платно 
 2. Слънчогледи – 150 лв.   “Sunflowers”- 20 х 30, маслени бои, платно 

 

Здравка Василева    Zdravka Vacilieva

 1. Натюрморт с жълт чайник – 1300 лв.   “Naturmort with a yellow teapot”- 54 х 83, маслени бои, платно

 

Иван Гайдаров   Ivan Gaidarov

 1. Светлина и сянка – 999лв. “ Light  and Shadow” – 95 х 95, маслени бои,  платно