База Данни Картини

проф.Борис Колев- (03.07.1906 – 13.03.1982)

проф.Борис Колев- (03.07.1906 – 13.03.1982)-Борис Колев е роден в Кюстендил. През 1932 г. завършва живопис в Художествената академия, София, при проф. Цено Тодоров. Специализира история на изкуството във Виена в периода 1943 – 1944 г. Работи като учител по рисуване в Пещера, Мездра, София (1934-1945). От 1945 г. е преподавател, от 1946 г. доцент, а през 1950 г. е професор по рисуване и завеждащ катедра “Рисуване” при ВИСИ, декан на Архитектурния факултет (1968-70). Борис Колев работи в областта на пейзажа, портрета и фигуралната композиция. Урежда 15 самостоятелни изложби, повече от които в София, а също в Мездра, Кюстендил, Благоевград, Трявна. Участва в много общи изложби на СБХ, на който е секретар от 1948 до 1951 г. Член – основател е на Дружеството на новите художници. Участва в 6 изложби на художниците от Кюстендил. Автор е на 16 монографии, 50 рецензии и трудове в областта на изкуството. Като художествен критик и изкуствовед пише повече от 400 статии за изложби и проблеми на изкуството, публикувани в периодични издания у нас и в чужбина. Автор: Анастасия Василева