Арт Новини

ИВАН КИРКОВ И АТАНАС ПАРУШЕВ – ШОКА ДУХ И (С)МИСЪЛ

 

Изложбата е посветена на 90-годишнината от рождението на живописеца Иван Кирков. Включва избрани живописни творби от колекцията на галерията, дело на известния майстор на четката и изключителен педагог, и неговия студент Атанас Парушев – Шока, който ще изложи в пределите на Художествена галерия „Димитър Добрович“ своите новосъздадени композиции.

Художествената проява цели да отбележи не само годишнината от рождението на един от най-значимите и разностранни по своя талант съвременни български художници, но и да постави във фокуса на зрителския интерес връзката учител – ученик, проследявайки приемствеността между представителите на две различни поколения в контекста на изменените културни условия, в които обучаващият се изгражда своята творческа идентичност, отчитайки и неговите личностни характеристики, оказали влияние върху този процес и крайния резултат.

На пръв поглед създадените от двамата автори живописни композиции не споделят много общи черти, но поглеждайки „отвъд“, бихме могли да направим съвсем различни заключения. Сходства между двамата творци, ще открием в отношението им към творческата дейност (солидна подготовка, отдаденост, свободно изразяване, искреност в сътвореното, изява във фигуративното и абстрактно изкуство през годините, широта на таланта), предпочитанията (имена в живописта, афинитет към поезията и музиката), начина, по който протича животът им, и др.

 


Галерия

Материалът ИВАН КИРКОВ И АТАНАС ПАРУШЕВ – ШОКА ДУХ И (С)МИСЪЛ е публикуван за пръв път на Художествена галерия „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“.