База Данни Картини

Генко Генков – Композиция с фигура и кон 58х75