База Данни Картини

Никола Петров – Пейзаж, НГХ Видин