Автор: Maxinet Media

Интериор

Представяне на резултати по проект „Повишаване на ефективността на използване на ресурсите в Интекст ЕООД“

„ИНТЕКСТ“ ЕООД ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И КРЪГЛА МАСА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛАТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.004-0169-C01 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ В „ИНТЕКСТ“ ООД“ „ИНТЕКСТ“ ЕООД

Интериор

„ИНТЕКСТ“ ЕООД успешно изпълнява проект за повишаване на ефективността на използването на ресурсите при производство на продукти за изработка на врати от дърво

„ИНТЕКСТ“ ЕООД успешно изпълнява проект за повишаване на ефективността на използването на ресурсите при производството на продукти, влагани в изработката на врати от дърво. Проектът

Виж още