MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

Категория: Събития от Seminari.bg

Ефективно управление на човешките ресурси

  • Ефективно управление на човешките ресурси
  • Ефективно управление на човешките ресурси
  • Ефективно управление на човешките ресурси

Практически двудневен семинар в областта на Човешките ресурси и управление на хората в организацията. Целта на семинара е да надгради знанията, уменията и компетенциите в областта на управлението на човешките ресурси и да дефинира ролята на ЧР като партньор в бизнеса. В семинара се разискват реални казуси, примери от практиката и добрия опит в областта […]

Read More