Оцени Картина

Изполвайте формата по-долу като качите Ваша картина за компютърна оценка посредством Image Recognition (Картинно Разпознване) от база данни с над 20 000 български картини:

Kaчи изображение на картината (задължително)

Допустими файлове: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Максимален обем на файла: 12mb.
Размери и Информация (задължително)
Email (задължително)