Оживление

“Митарствените стражаре” – с униформа, с оружие и специална плата

“Митарствените стражаре” - с униформа,  с оружие и  специална платаМитничарите вече пазят не само нашите граници, а и тези на ЕС

Паметната 1879 г. България вече е свободна, Търновската конституция е факт.
С указ № 1 от 5 юли същата година княз Александър I Батенберг назначава министрите и председателя на Министерския съвет на първото свободно българско правителство.