Психология

Семинар по Интегрални Семейни Констелации

Интегрални Семейни Констелации 
21- 23 Септември 2018 г.
гр. София

 
 
Здравeйте, 
 

Екипът на Psychology-BG.com, ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ и
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО СЕМЕЙНИ И СИСТЕМНИ КОНСТЕЛАЦИИ, в партньорство с „Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия организират 
 
С Е М И Н А Р
КОРЕНИТЕ НА ЛЮБОВТТА 
Интегрални Семейни Констелации 

(с гарантирано поставяне на лична тема и констелация за всеки участник)
21- 23 Септември 2018 г.
гр. София
 
Броят на участниците в семинара е ограничен, необходимо е предварително записване. Предвидена е значима отстъпка при внасянето на таксата до 21-ви Юни 2018 г.
Осигурен е симултанен превод на български по време на семинара.

 
 
Водещ: 
Лоренцо Кампезе

Лоренцо Кампезе е основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Той е преминал през обучения по Соматични преживелищни практики, Интегрална Соматична Психология, Системни Констелации, Съзнателна Комуникация и др. и през изминалите десетилетия интегрира в опита си множество източни и западни подходи за личностно израстване и трансформация. В последните 20 години той работи в полето на интегралното консултиране, организационният коучинг и системните констелации. Понастоящем неговия подход комбинира, по един хармоничен начин, всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас, е съставна част.

Семейните Констелации

Семейните констелации са високо ефективен метод за изцеление, работещ на дълбоки емоционални и енергийни нива, с дълготрайни резултати. Семейните констелации са водещият метод, с помощта на който може да бъде разкрита скритата родова динамика, да се работи с нея и тя да бъде изцелена.

Голямото предимство на констелациите, в сравнение с много други практики за личностно развитие и трансформация е, че при тях не се търси просто интелектуалното разбиране, а разбирането с цялостната ни същност, разчитайки на интелигентността на тялото ни и действително, констелациите са форма на един жив и развиващ се опит, който засяга дълбоко всички измерения – физическото, емоционалното, умственото и духовното. По тази причина, разбирането, което се придобива в една констелация, включва едновременно всички тези равнища.

Семейните Констелации са един дълбок и същностно важен инструмент за опознаването на реалността. В полето на констелациите „изплуват“ всички функционални и дисфункционални динамики, които са скрити вътре в семейната система и посредством този метод те могат да бъдат наблюдавани, разбрани, трансформирани и изцелени.

Семейните Констелации – и това е тяхната най-изненадваща особеност – ни свързват именно с полето на съзнанието на фамилната система и това ни позволява:

•    Да наблюдаваме системните динамики по един по-ясен начин, като странични наблюдатели

•    Да извадим на повърхността информацията, свързана със събитията от миналото, които са предопределили тези динамики

•    Да отпразнуваме моментите на трансформация, които ни помагат да освободим потока на любовта, така че тя да потече свободно към местата, където е била блокирана.

И всъщност, истинското значение на една констелация е именно това – да позволи на блокираният поток на любовта в системата,  да възобнови своето движение.

Всеки човек е толкова по-силен и устойчив, изправяйки се пред предизвикателствата на живота, колкото повече успява да постигне установяването на силна връзка с тези, които съставляват неговото собствено родословно дърво – с предците му и с рода му.

С помощта на фамилните констелации ние можем да се научим как да освободим себе си от фамилни модели, които ни ограничават или причиняват проблемите ни. Тези фамилни модели са именно онези предпоставки, които обичайно имат най-силно влияние върху нашето здравословно състояние и благополучие и са причините за голяма част от нашите болести, а така също често са отговорни за нашите конфликтни взаимоотношения с други хора и със света като цяло.

И затова, ако:

•    В рода ви има често повтарящи се в поколенията здравословни проблеми

•    Във фамилната ви система има модели на повтарящи се финансови проблеми, които се повтарят от поколение на поколение и създават хронични материални трудности

•    Имате постоянни проблеми във взаимоотношенията, както в рамките на семейството, така и въобще в социален план, които ви пречат например да намерите подходящият за вас партньор, удовлетворяваща работа или най-общо социалната среда, в които да се чувствате заобиколени от хора, с които да се чувствате добре и на мястото си

Интегралните Констелации® се явяват едно следващо еволюционно ниво на Системните Констелации, развито в школата по Интегрални констелации, което включва в себе си голям брой съвременни подходи, както и мъдростта на древното познание. Подходът за работа при интегралните констелации, представлява един изцяло нов, интегрален и холистичен подход за работа със системите.

Интегралните Констелации, добавят към традиционните семейни констелации една допълнителна многоизмерност, включвайки елементите на интегралната психология, както и други измерения и допълнителен инструментариум, доказал своята ефективност, което помага на клиента да постави миналия си опит в семейната система в един нов контекст, за да се помири с миналото си и за да може да се насочи към по-доброто си бъдеще.

Ако желаете да вземете участие в предстоящият уъркшоп, можете да се свържете с нас за повече подробности относно такси, срокове, дати и т.н.,на посоченият по-долу имейл адрес.

integral.institutebg@gmail.com
Телефон: 0878 665 668   

Екипът на 
Psychology-BG.com и ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

 
Copyright © 2018 Psychology-bg.com

ОТПИШИ МЕ от този списък >>


 

Абонирайте се безплатно за нашия Имейл Бюлетин за нови картини и изложби.