Психология

Обучение по Интегративно Дишане

Обучение по Интегративно Дишане
01 – 04 Ноември 2018 г.
гр. София

Здравeйте, 

Екипът на Psychology-BG.com, ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ и
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ТРЕНИНГ В МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЪХА в партньорство с АВСТРИЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ
 организират 
 
 
Предвидена е значима отстъпка при внасянето на таксата до 01-ви Септември 2018 г.
Обучението се състои от 6 четиридневни тренинг модула.
Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След успешното покриване на сертификационните изисквания участниците получават сертификат от Австрийската Асоциация по Интегративно дишане, удостоверяващ оторизацията им да фасилитират индивидуални и групови сесии по Интегративно Дишане.
Към обучението има преведено на български печатно ръководство с обем 480 страници.
Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули

Водещи: Д-р Вилфрид Ерман

Д-р Вилфрид Ерман е завършил няколко магистърски и докторски програми по психология, психотерапия, философия, педагогика, история и политически науки. Преминал е през обучение и е сертифициран в клиент-центрирана психотерапия, няколко метода за работа с дъха, в това число Холотропно Дишане, Ребъртинг и др., телесно-ориентирана психотерапия, системни семейни констелации, травма терапия и работа с трансперсонални състояния на съзнанието. През 1991 година д-р Ерман става един от учредителите на Австрийската Асоциация по Интегративно дишане и е неин председател до 2003 година и след пауза от 8 години бива избран отново за неин председател. През 1993 година той създава тренинг програмата по Интегративно дишане и от тогава е водещият обучител на ААИД. От тогава насам той развива няколко нови подхода и техники на дихателната работа, включително системното дишане и дишането за работа с проблеми с пренатален характер. Основната насока на работата му понастоящем е насочена към изследванията, свързани с пренаталната терапия и с философията на науката за вътрешният свят. Д-р Ерман води тренинги по Интегративно дишане в Австрия, Италия, Ирландия, Русия, Украйна, Унгария и Гърция.
 
Хайнц Герд Ланге
Хайнц Герд е член на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и един от преподавателите и. Той е обучен в няколко школи за работа с Дъха, в това число Холотропно дишане, Ребъртинг, Вайвейшън, Интегративно дишане и др., а също и в школи и методи като НЛП, Фамилна динамика, Гласов Диалог, телесно-ориентирана работа, Работа с вътрешното дете, няколко енергийни методики, Биоенергиен интегритет и др. Вече повече от 25 години той върви по пътя на личностното пробуждане и трансформация, преминавайки през опитности иобучение в огромен брой терапевтични и трансформативни практики, като в последните 15 години се посвещава на преподаването на натрупаният от него опит на други хора, тръгналипо същият път.
 
Д-р Ангелика Заске
Д-р Ангелика Заске е лекар и психолог със специализация в работата със зависимости. Тя е преминала през обучения и е сертифицирана в следните школи, методи и техники – хипнотерапия, регресивна терапия, освобождаващо дишане, изцелително докосване, любящи взаимоотношения и други. Нейният първи досег с работата с дъха е през далечната 1984 година и впечатлението и от този първи досег е толкова мощно, че тя решава да се посвети на професионално обучение в работата с дъха, за да може да разпространява след това този метод. Ангелика прекарва 28 години от живота си в САЩ, където се дипломира като психолог и работи дълги години в център за зависимости във Флорида. След това отваря собствен център за работа със зависимости в Колорадо, в който прилага методите за работа с дъха и другите методи, които е усвоила, за да помага на хората страдащи от зависимости. Тя се връща в Европа през 2001 година, преминава обучението по интегративно дишане, след което става член на ААИД и след няколко години става и обучител към асоциацията. 
 
Интегративното дишане
Дишането е от есенциално значение за физическото, емоционалното и менталното благополучие на хората. Едновременно финият и дълбок ефект от дълбокото, свързано интензивно дишане е познат от хиляди години. Дишането е инструмент за изцеление, вътрешно изчистване, себереализация и трансформация. Особено що се отнася за забързаното ежедневие на съвременният човек, ние се нуждаем изключително много от компетентни и изпитани форми за комбиниране на древното познание за силата на дъха с откритията на модерната наука, психология и психотерапия.

Интегративното дишане комбинира различните подходи на дихателната работа, в една по-широка рамка, отваряйки пространство за широк спектър от методи и техники, което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки един клиент. Целта и предназначението на Интегративното Дишане е да предостави огромен методологичен репертоар от най-различни дихателни школи и методи (холотропно дишане, ребъртинг, вайвейшън, трансформативно дишане, холографско дишане, интуитивно катарзисно дишане и източни подходи към дишането като пранаяма, бхастрика и др.), школите и методите за работа с тялото (техники от телесно-ориентираните психотерапевтични школи на Александър Лоуен, Вилхелм Райх, Гещалт терапията на Фредерик Пърлс …) и др., на обучените фасилитатори по Интегративно Дишане, за да разполагат те с огромен инструментариум, при работата си с клиентите, и да са в състояние да подхождат наистина индивидуално към всеки отделен клиент.

По време на дихателният процес, определени преживявания от биографичен, а понякога и от трансперсонален характер, биват изведени на съзнателно ниво, така че да бъдат вътрешно интегрирани.  За дъха е лесно да извади наяве тези преживявания, които иначе са „складирани“ на едно дълбоко ниво, и да ги интегрира в мрежата на съзнанието, така че те да се интегрират в тази мрежа и да не бъдат повече дисоциирани. Дишането разширява тази мрежа на съзнанието, като вплита различните части на личността в нея, докато накрая вътрешното осъзнаване не я осъзнае като нещо изключително красиво. Нито една нишка и нито един възел не са излишни в тази мрежа.

Преживяването по време на сесията по Интегративно дишане, затваря кръга, свързвайки физическото отваряне с емоционалното изцеление и повишената осъзнатост за тялото и неговите нужди. Също така, интегративните преживявания по време на сесията, задълбочават и укрепват контакта и взаимодействието между вътрешният и външният свят, помагайки ни да видим външният свят като огледало на това, което се случва вътре в нас.

Интегративното дишане е подходящо за всеки, независимо от възрастта, пола, културните обусловености или опита. Резултатите постигани благодарение на Интегративното дишане са изключително бързи и дълбоки и всеки може да се възползва от дълготрайните му ефекти. 
 
Тренингът по ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ на Австрийската Асоциация по Интегративно дишане

Тренингът по Интегративно дишане на ААИД е разработен преди 23 години в Австрия, с цел да осигури високи стандарти на качествено обучение и също така, ясни и етични критерии. Този тренинг е усъвършенстван и развиван през тези 23 години, включвайки все по-голям брой подходи и методи. Тренингът по Интегративно Дишане се базира на солидни теоретични и научни концепции, в това число и на последните разработки в областта на невронауката, епигенетиката и травма теорията. Тренингът черпи от огромната база от знания на различните дихателни техники и подходи, методите и техниките за работа с тялото и психотерапевтичните подходи, като теоретичната и практическата му част са в процес на постоянно развитие и усъвършенстване в методологичен и метатеоретичен план.

Повече от двадесет годишният опит в обучението на фасилитатори по Интегративно Дишане, е гаранция за изключително високите нива на практически и педагогични умения на обучтелите на ААИД. Благодарение на преминатата от всеки от тях дълга и дълбока лична вътрешна работа, те са в състояние да се ангажират с една емпатична, отговорна и обгрижваща работа с обучаващите се и да демонстрират освен компетентност и знания, също така и дълбоки нива на уважение към личният трансформативен процес на всеки от обучаващите се, както и към личното му израстване като фасилитатор по Интегративно дишане. 
По един изключително задълбочен начин, обучението по Интегративно дишане, успява да предаде нужното познание и опит, необходими за една компетентна и безопасна работа с клиенти (според конкретната специфика на клиента), с цел катализиране на процеса им на личностна трансформация, интеграция, себеизцеление и израстване.

Вижте повече на линковете по-долу:

http://integral-bg.eu/events/integrativno-dishane-3/
http://integral-bg.eu/events/integrativno-dishane-3/#1478980967235-8b719b5e-b4a2
http://integral-bg.eu/events/integrativno-dishane-3/#1478981169312-4575eb78-99b2
http://integral-bg.eu/events/integrativno-dishane-3/#1478981223200-9be72b85-a33a
http://integral-bg.eu/events/integrativno-dishane-3/#1478981378477-09b936aa-2866
http://integral-bg.eu/events/integrativno-dishane-3/#1478981400661-d9c619f2-bac9
http://integral-bg.eu/events/integrativno-dishane-3/#1478981411869-cfb99f91-71fd
http://integral-bg.eu/events/integrativno-dishane-3/#1478981422345-9d1e5efc-d285
http://integral-bg.eu/events/integrativno-dishane-3/#1478981436137-2ec519bb-a3a3
http://integral-bg.eu/events/integrativno-dishane-3/#1478981447064-90bdb82a-15fd

Ако желаете да вземете участие в предстоящият уъркшоп, можете да се свържете с нас за повече подробности относно такси, срокове, дати и т.н.,на посоченият по-долу имейл адрес.

integral.institutebg@gmail.com
Телефон: 0878 665 668

Екипът на 
Psychology-BG.com и ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ