Интериор

Опровержение От МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ЕООД

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със статия публикувана на 29 юли 2019 г. в онлайн изданието на в. Капитал със заглавие „Веригата болници „Сърце и мозък“ ще строи клиника в Бургас за 50 млн. лв.“, бихме искали да направим официално опровержение на думите, изказани от проф. Тони Веков, Изпълнителен директор на „Търговска лига“, а именно, че „В града липсва например гръдна хирургия.“

Твърдението на проф. Веков не отговаря на истината, защото МБАЛ „Бургасмед“ разполага с…