Интериор

Швейцария, чиста приказка


Някога Джеймс Джойс казал, че Банхофщрасе в Цюрих е толкова чиста, че може да си пиеш минестронето направо от нея. Днес това може би не е точно така, но в същото време всяко твърдение за чистотата в Швейцария не е преувеличение, както пословичната красота на природата й не е мит. Може би най-голямото швейцарско чудо е как географските, лингвистични, религиозни и политически разделения са образували толкова хомогенна среда на споделени навици и ценности.

Знаем за Цюрих, Базел и…