България, Оживление

Прикриването на медицински грешки е в ущърб на медицината и пациентите

Прикриването на медицински грешки е в ущърб на медицината и пациентитеПо инициатива на Световната здравна организация тази година за първи път в света се отбеляза Световен ден за безопасност на пациента
Липсата на регистри, надеждна статистика и централизирана информационна система, отразяваща всякакви нежелани последици на едно болнично лечение, са сред основните проблеми, които институциите у нас трябва да решат