България, Оживление

Висшето училище по сигурност и икономика е сред лидерите в България

ВУСИ е с отлични акредитационни оценки
Висшето училище по сигурност и икономика е сред най-престижните вузове в страната, което подготвя висококвалифицирани експерти в три професионални направления – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“. ВУСИ обучава студенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър“