Интериор

Поглед в кредитното минало


Досието на всеки, който е теглил заеми или има задължения към финансови институции, е важно за неговата кредитоспособност
Всеки може лично да провери информацията за себе си в централния кредитен регистър към БНБ
Справката е добра идея и ако се притеснявате, че някой може да е злоупотребил с ваши данниИзтичането на лични данни било от НАП, банка или друга компания и институция носи риск от злоупотреба с тях – неправомерно изтегляне на заем или сделка с движимо и недвижимо имущество. И…