База Данни Картини

Андрей Николов – бележит български скулптор

Андрей Николов – бележит български скулптор – 1878/ 17.12.1959 -А.Николов учи в първия випуск на новосъздаденото в столицата Държавно рисувателно училище (1896 г.); преподавателят му Борис Шатц препоръчва да бъде изпратен да учи с държавна стипендия в Париж. Там той веднага се записва в ателието на известния скулптор Антоан Мерсие. Така българинът се оказва в кръга на най-изявените европейски творци.В началото на Първата световна война Николов е командирован от Министерството на културата в Рим, където заминава със семейството си. От 1915 до 1926 г. Андрей Николов редовно излага творбите си в Годишната римска изложба, през 1922 г. е избран за член на журито на изложбата, а по-късно и за представител на художниците-чужденци в управителния съвет на Международната асоциация на художниците в Рим. През 1927 г. Николов се завръща в родината си.Преподавател в Художествената академия в София от 1931 до 1940 г., където оказва влияние на много от студентите. До голяма степен негова е заслугата българската скулптура да получи европейско признание.Личният му архив се съхранява във фонд 680К в Централен държавен архив. Той се състои от 572 архивни единици от периода 1885 – 1960 г.[1]  

image.png
Васил Стоилов – „Творци“ (Андрей Николов и Владимир Димитров – Майстора)
image.png
image.png
image.png