База Данни Картини

Стоян Анастасов – един от най-добрите български илюстратори

Стоян Анастасов (р. 1923) е един от най-добрите български илюстратори – 1948 г завършва Художествената академия в София в класа по живопис на Илия Петров. След дипломирането си работи като художествен редактор -на няколко детски списания и вестници. Създава черно-бяла и цветна илюстрация. Негово дело са рисунки в над 120 детски и юношестки книги, включително от български автори, в които изобразява героите с весели, жизнерадостни и смешни образи.
{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}