База Данни Картини

Руси Ганчев (28.09.1895 – 1965)

Руси Ганчев (28.09.1895 – 1965) Руси Ганчев е роден в гр. Русе. Завършва Художествената академия през 1924 г. в класа по живопис на проф. Цено Тодоров. Завръща се в родния си град и е един от основателите на Дома на изкуствата и на Художествената галерия. Освен че е притежавал неоспоримия талант на пейзажист, Ганчев е работил като преподавател по онова време в Русе и селата. Той е бил един от първите съоснователи на Русенската галерия. От края на 40-те години се мести в София и работи до 1960 г. като художник към Етнографския музей. Руси Ганчев рисува предимно пейзажи. Има самостоятелни изложби в Русе, Оряхово, Видин и София. Сред най-популярните му картини са – “Малкия залив край Созопол”, “Из Балчик”, “Пейзаж” и др. Авт. А. Василева