База Данни Картини

Павел Вълков (19.9.1908 – 10.4.1956)

Павел Вълков (19.9.1908 – 10.4.1956) -учен и график. Познат е със своите акватинти, където предпочитани теми са пристанищните сюжети и романтичната архитектура на черноморското крайбрежие. Роден е в Бургас . Завършва Художествената академия в София, специалност „Живопис“ при проф. Никола Маринов и факултативно „Графика“ при проф. Васил Захариев.През 1953 г. става редовен доцент във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ в София. Умира в разцвета на своята творческа зрелост в София през 1956 г. Автор: Анастасия Василева