База Данни Картини

Георги Железаров- (25.01.1897-1982)

Георги Железаров- (25.01.1897-1982)-Роден е на 25.01. 1897 г. в пиринското село Марчево. През 1914 г. се записва като извънреден ученик в Художествено-индустриалното училище в София – Графика и Декоративно изкуство при чешкия художник Йозеф Питер, при когото са учили Петър Морозов, Николай Райнод и др. известни бъългарски художници.Той не се посвещава на професионалната кариера на художник, а се отдава на графичната си специалност като завеждащ Литограэския музей на Държавната печатница, където работи повече от 25 години – до пенсионирането си. Прецизната му работа е свързана преди всичко с изработване на оригинали на банкноти, пощенски марки, бандероли, грамоти и ценни книжа издавани от Президиума на Народното събрание. От 1919 до 1921 г. е гравьор в Географския институт, София. През 1924 г. започва работа като рисувач в Държавна печатница. Повече от четвърт век – от 1930 до 1957 г. (когато се пенсионира) е майстор-хромолитограф, художник, технически ръководител в Държавна печатница. Автор: А. Василева