База Данни Картини

Генко Генков – Автопортрет 55х46