Изкуство и Общество

Продължително безработните намаляха с една четвърт


През 2018 г. с над една четвърт са намалели продължително безработните, регистрирани в бюрата по труда, съобщи Агенцията по заетостта.

Обобщените данни на институцията за изминалата година сочат, че броят им е 65 074 или с 19 247 по-малко, отколкото година по-рано.

Средногодишната безработица е 6.2%, с 1 процентен пункт под нивото от 2017 г. .

Средната продължителност на регистрацията в бюрата по труда намалява от 5.8 месеца…