Бизнес и Политика

Райфайзен Банк с печалба от 226 млн. евро за първото тримесечие на 2019 г.

Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) постигна консолидирана печалба от 226 млн. евро за първото тримесечие на 2019 г., а оперативният резултат възлезе на 465 млн. евро, информират от банката. Кредитирането на клиенти на банката расте с 6 на сто.

„Ръстът в кредитирането и нетния приход се развиват позитивно. Поради редица еднократни ефекти, резултатите за първото тримесечие на 2019 г. могат да се сравняват в много малка степен със същия период на миналата година. Очаквам РБИ да постигне добър бизнес резултат и през 2019 г. Имаме солидна капиталова база, която ни позволява да растем и в бъдеще”, посочва главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл.

Въпреки продажбата на основните банкови операции в Полша, като цяло нетният лихвен приход (разликата между лихвите по кредитите и лихвите по депозитите) на Райфайзен Банк Интернешънъл спада съвсем малко – с 4 млн. евро, до 825 млн. евро на годишна база, посочват от трезора. Нетният лихвен марж намалява със 7 базисни пункта до 2.43%, което се дължи главно на  по-висок дял на бизнеси с краткосрочни по-ниски маржове в централата и негативно развитие на маржовете в Русия и Беларус, допълват още от Райфайзен Банк.

Общите административни разходи намаляват с 16 млн. евро на годишна база до 724 млн. евро. Съотношението между разходи и приходи се повишава с 3.6 процентни пункта до 60.9%, главно поради хедж оценки.

Заделянето на провизии през отчетения период е умерено– 9 милиона евро, в сравнение с реинтеграцията на 83 милиона евро през същия период на предходната година, главно поради приходи и реализации, се посочва в съобщението на Райфайзен Банк Интернешънъл.

Показателят необслужвани експозиции (NPEratio) остава сравнително стабилен, като намалява с 0.1 процентни пункта, подобрявайки се до 2.5% от началото на годината. Коефициентът на покритие на необслужваните експозиции също остава почти непроменен – 58.4%.

Общият капиталов показател на Райфайзен Банк Интернешънъл е 18%, без съществена промяна спрямо края на 2018 г.

Източник на изображението: Райфайзен Банк България

Original