В обектива

„За Йонджи, с огромна любов“ – на Йоан и Ангелина, жертви на родителско отчуждение


Името на главния герой от „Историята на малката панда Йонджи“ е комбинация от имената на двете деца на автора на книгата Розанджела де Фатима Свиеркоски – Йоан и Ангелина.

След като родителите им се разделят, бащата ги отвежда тайно през 2015 г., и въпреки че съдът се произнася неколкократно в полза на майката, никоя от отговорните институции и до днес не се е ангажирала да ги върне при нея.

В битката за децата си Розанджела де Фатима…