MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

На 12 юни отбелязваме Световния ден срещу детския труд

  • На 12 юни отбелязваме Световния ден срещу детския труд
  • На 12 юни отбелязваме Световния ден срещу детския труд
  • На 12 юни отбелязваме Световния ден срещу детския труд

„Децата не трябва да работят на полето, а за мечтите си“, е мотото на Световния ден срещу детския труд, който Международната организация на труда отбелязва ежегодно на 12 юни. Денят е свързан с редица инициативи, насочени към елиминирането на детския труд. Според данните на Международната организация на труда около 152 млн. деца по света работят, вместо да ходят на училище. Детски труд има във всяка сфера, но най-много се трудят в селското стопанство – седем от всеки 10 работещи деца са на полето.

През последните години тенденцията е за постоянно нарастване на наемането на непълнолетни лица, посочват от Инспекцията по труда. През 2018 г. са поискани общо 8501 бр. разрешения за наемане на работа на лица до 18 години. Дадени са общо 8238 бр. разрешения, като 205 бр. са за наемане на лица до 16 години и 8033 бр. – за наемане на лица, навършили 16-годишна възраст. Констатирани са 116 нарушения, свързани с приемане на работа на непълнолетни лица без разрешения от Инспекцията по труда. Най-много непълнолетни лица у нас се наемат в секторите „Ресторантьорство”; „Хотелиерство”  и „Търговия на дребно”.

От Инспекцията по труда напомнят, че искането за наемане на непълнолетно лице се подава чрез работодателя. Създадена е възможност те да се подават по електронен път. По електронен път могат да бъдат получени и разрешенията. Като цяло документите, които се изискват от работодателя, са същите, които са необходими за всяко работно място. Разликата е, че при наемане на непълнолетно лице те се подават предварително, а при наемане на пълнолетно – се представят при проверка.

Българското законодателство е напълно синхронизирано с международното относно защитата на децата от полагане на труд. В Кодекса на труда е регламентирана специална закрила на непълнолетните, които могат да полагат труд само срещу разрешение от Инспекцията по труда. За тях е предвиден 7-часов работен ден, забрана за полагане на нощен и извънреден труд. Предвид факта, че според Конституцията у нас образованието е задължително до 16 г., е регламентирано, че под тази възраст детският труд е забранен. Инспекцията по труда издава по изключение разрешение за работа на лица, ненавършили 16 г., основно за талантливи деца за участие в кино продукции, театрални постановки, музикални състави и др.

Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление и се преследва по Наказателния кодекс.

Original

Споделете

PinIt