MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

Информационен ден за бизнеса за Наредба Н-18 ще се проведе на 25 юли

  • Информационен ден за бизнеса за Наредба Н-18 ще се проведе на 25 юли
  • Информационен ден за бизнеса за Наредба Н-18 ще се проведе на 25 юли
  • Информационен ден за бизнеса за Наредба Н-18 ще се проведе на 25 юли

Информационен ден за българския бизнес във връзка с изискванията на Наредба Н-18 на Националната агенция по приходите ще се проведе на 25 юли, в зала „Роял“ на София Хотел Балкан. Организатор на проявата е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, а основната й цел е да запознае участниците с правните и технически изисквания на Наредбата, както и да ги насочи какви действия да предприемат, за да спазят данъчното законодателство.

На 2 юли 2019 г. министерството на финансите обнародва последните промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Крайният срок за въвеждане на промените, посочени в Наредбата, е 30 септември 2019 г. От страна на бизнеса зачестиха запитванията във връзка с предстоящите промени в уредбата, отнасящи се до плащанията в брой, и новите изисквания, които Наредба Н-18 въвежда.

Програмата на информационния ден на тема „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми на бизнеса” предвижда представянето на новите изисквания към касовите бележки, фискалните устройства и електронните магазини; софтуерни системи, с които работи бизнесът, засегнати от Наредба Н-18, срокове за привеждане на софтуера и дейността по отчитане на продажби в съответствие с новите правила, правомощия на НАП при проверка и санкции, както и предстоящи промени в режима по Наредба Н-18 – предложения и резултати от работата на експертните работни групи. Целеви групи на събитието са собственици на електронни магазини; фирми, приемащи плащания с банкова карта и в брой; компании, опериращи със специализиран софтуер за продажби, CRM, ERP, и други системи.

Интерес за участие се заявява чрез попълване на регистрационна форма, в срок до 24.07.2019 г., на следния интернет адрес: https://dgkvcom.wixsite.com/ianmsp-naredba18/event-info/naredba-no-n-18-pravni-i-prakticheski-problemi-za-biznesa/form.

Original

Споделете

PinIt