Бизнес и Политика

Представят български инвестиционни проекти в Италия на 10 октомври

Български инвестиционни проекти ще бъдат представени пред потенциални инвеститори в Милано, Италия на 10 октомври. В инвестиционния семинар, чийто организатор е Съветът по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата, ще вземат участие инвеститори, фондове, банки, фирми, компании за управление на активи, финансови консултанти и други участници от Италия.

Целта на събитието е представянето на инвестиционните възможности в България – обща икономическа среда, преимущества, приоритетни сектори и области за инвестиции, както и конкретни проекти в страната ни, търсещи инвеститори.

Във връзка с предстоящото събитие, Съветът за инвестиции при БТПП отправя покана за представяне на реални инвестиционни проекти в България, които да бъдат обявени по време на семинара в Италия. От браншовото бизнес обединение препоръчват информацията за проектите да съдържа кратко представяне на английски език, обосновка на проекта, размер на търсената инвестиция (дялов капитал и/или дълг), предлаган дял от бизнеса, финансови прогнози, пазари, необходими ресурси за развитие на проекта /човешки, материални, пазарни, финансови/, ROI(Return of Investment), контакти.

Информацията трябва да бъде изпратена на e-mail: g.dimitrova@bcci.bg, tomov@intrac-investment.com. При нужда от допълнителна информация желаещите могат да се обърнат към Съвета за инвестиции към БТПП.

Original