MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

По проект за успешна социализация работят в ДГ „Теменуга“ – с. Обнова

  • По проект за успешна социализация работят в ДГ „Теменуга“ – с. Обнова
  • По проект за успешна социализация работят в ДГ „Теменуга“ – с. Обнова
  • По проект за успешна социализация работят в ДГ „Теменуга“ – с. Обнова
  • По проект за успешна социализация работят в ДГ „Теменуга“ – с. Обнова
  • По проект за успешна социализация работят в ДГ „Теменуга“ – с. Обнова
  • По проект за успешна социализация работят в ДГ „Теменуга“ – с. Обнова

В ДГ „Теменуга“ с. Обнова, общ. Левски на 1 септември стартира проект „Формиране на социални умения у деца в предучилищна възраст, в партньорство с техните родители и учители”, съобщават от детската градина.

Проектът, финансиран от МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи, се реализира в партньорство със Сдружение „Пъстра палитра“ гр. Левски.

Основната цел
на проекта е: да подготви бъдещите първокласници, настоящи деца в подготвителна
група, заедно със своите родители и учители да отговорят на следните въпроси :Кой
съм и какъв искам да бъда? Как да се съобразявам с правилата в училище? Как да
съм толерантен и приемам различието? Как да изслушвам и задавам въпроси? Как да
се справя с отговорностите, пред които се изправям в училище? Как и на кого да
се доверя? Агресия и насилие в училище? В проекта са заложени дейностите:
работа с учители и непедагогическия персонал, работа с деца от подготвителните
групи / ПГ-5 и ПГ-6/ и работа с родители.

Интерактивни методи  – ролеви
и активизиращи игри и беседи са основните методи на работа с децата и
родителите.

Проектът на стойност 5 420 лв. стартира на  01.09.2019 г. и ще продължи до  31.12.2019 г. Успешната социализация на детето означава то да е пълноценен член на обществото, да общува свободно с другите и ги разбира, е мнението на участниците в проекта.

Материалът По проект за успешна социализация работят в ДГ „Теменуга“ – с. Обнова е публикуван за пръв път на Новини от Плевен – „BG Север“.

Споделете

PinIt