База Данни Картини

Най-популярният хълм на Истанбул носи името на френски поет

Най-популярният хълм на Истанбул носи  името на френски поет“Градът на седемте хълма (тепета)”! Не, не става дума за Пловдив или за Рим, а за Истанбул. Така определят многобройните исторически хроники града край Босфора. Според географите наименованието характеризира хълмистия релеф на стария Истанбул, приемник на Константинопол, древната столица на Източната римска империя (Византия).