База Данни Картини, Бизнес и Политика

Товарните влакове между Китай и Европа за първите три тримесечия са били 1651

Товарните влакове между Китай и Европа за първите три тримесечия са били 1651На 20 октомври митницата в град Манджоули на границата с Русия публикува данни, от които се вижда, че за периода януари – септември броят на влаковите композиции между Китай и Европа е бил 1651, което представлява ръст от 37,2% в сравнение със същия период на миналата година. От тях 685 са композициите, които са пътували към Китай