Бизнес и Политика

„Видеотон България‘‘: Удовлетворени от 20 успешни години – с поглед в бъдещето


През настоящата 2019 г. групата на „Видеотон България“ отбелязва 20 години от приватизацията на ДЗУ АД, Стара Загора.

Създаденият през 1968 г. Завод за периферни устройства бързо прераства в най-голямото стопанско обединение в България в областта на електронното производство. Пикът в развитието на дружеството е в средата на 80-те години. Политическите промени след 1989 г. поставят завода в тежко финансово състояние.

Краят на кризата настъпва с подписване на…